Våra tjänster

 • Borrning för vatten
 • Borrning för energibehov
 • Övrig borrning
 • Enskilda avloppsanläggningar. Från projektering till färdig avloppsanläggning
 • Ombesörjer leveranser av grus och sten
 • Diverse markentreprenader såsom grävning för jordvärme, parkeringar, vägar, husschakt, ledningar mm.
 • Diverse transporter med lastväxlare

Vi erbjuder även försäljning av:

 • Pumpar
 • Tillbehör till pumpar
 • Avlopp
 • Avloppsanläggning för enskilda avlopp