Tjänster vi utför:

 • Borrning för vatten
 • Borrning för energibehov
 • Borrning för grundvatten
 • Enskilda avloppsanläggningar. Från projektering till färdig avloppsanläggning
 • Ombesörjer leveranser av grus och sten
 • Grävning av jordvärme
 • Övrig grävning som t.e.x parkeringar, dräneringar och gårdsplaner
 • Diverse transporter av lastväxlare

Försäljning av:

 • Pumpar
 • Tillbehör till pumpar
 • Avlopp
 • Avloppsanläggning för enskilda avlopp