Här ligger lite blandade bilder.
Mestadels på uppdrag vi utfört men även på våra maskiner.